Dit zijn de 4 succesfactoren van een goede innovatiecultuur

Innovatie is voor ieder bedrijf cruciaal. De wereld verandert altijd en als je niet mee verandert, klopt je aanbod of businessmodel al snel niet meer. Maar: innovatie is geen project. Als je het goed doet, is het een doorlopend proces, een van de vaste activiteiten in je bedrijf. Daarvoor heb je de juiste randvoorwaarden nodig. Een van de belangrijkste is een goede innovatiecultuur binnen je organisatie. Waardoor innovatie verankerd raakt in hoe iedereen met elkaar omgaat. Maar wat is eigenlijk een innovatiecultuur en hoe krijg je dat voor elkaar?

Wat is een innovatiecultuur?

Bij een innovatiecultuur is innoveren en verbeteren verheven tot een van de kernactiviteiten van de organisatie. Alle medewerkers krijgen het vertrouwen en de middelen van hun leidinggevende om te experimenteren, fouten te maken en verbeteringen door te voeren in en om de hele organisatie. Je wordt aangemoedigd om verder te kijken dan alleen de omzettargets. Vaak wil een innovatief bedrijf de absolute nummer 1 zijn op een bepaald vlak, zoals service of gebruikerservaring. Dat bereik je alleen als je continu jezelf probeert te verbeteren. Maar dus ook: dat iedereen weet wat het uiteindelijke hoogste doel is wat jullie samen willen bereiken.

Als je van een traditionele bedrijfscultuur over wilt gaan naar een innovatiecultuur, zijn er een aantal belangrijke randvoorwaarden die breed gedragen moeten worden.

#1 Geef de creativiteit van medewerkers de ruimte

Je eigen medewerkers weten als geen ander hoe jouw product of dienst in elkaar zit. Ze horen dagelijks van gebruikers en stakeholders wat ze wel en niet fijn vinden. Wat ze missen of juist anders willen zien. Zorg dat die input echt wordt gebruikt. Dat ze worden uitgedaagd om hun inzichten om te zetten in goede ideeën. Geef medewerkers de ruimte om op kleine schaal te experimenteren. Heb je een goed idee? Probeer het maar! En deel je idee met anderen. Daar wordt het altijd beter van. Om dit te stimuleren kun je:

  • op vaste basis ideation sessies organiseren
  • een plek inrichten waar goede ideeën worden verzameld, geëvalueerd en aangevuld
  • een structuur om goede ideeën te selecteren en tot experimenten om te zetten
  • voorzieningen om experimenten te testen

Van managers vraagt dit een andere stijl van leiding geven. Ze gaan veel meer werken op basis van vertrouwen. Ze begeleiden medewerkers binnen de gestelde visie en faciliteren hen met hun idee. En zorg dat we allemaal kunnen leren van eventuele fouten. Maak binnen de organisatie duidelijke afspraken over het monitoren van innovatie.

#2 Geef tijd, budget en kaders

Innoveren lukt nooit in een keer. Het is een kwestie van experimenteren, veel fouten maken en de goede dingen hergebruiken. Dit proces heeft voldoende tijd nodig. Deadlines en andere vormen van tijdsdruk werken dan ook averechts. Maar dit is juist wat je bij veel organisaties nog niet ziet. Als medewerkers continu bezig moeten zijn met productietargets en de to-do list van vandaag, is er geen tijd voor iets vernieuwends.

Geef een duidelijk kader waarbinnen creativiteit en innovaties welkom zijn. Gaat het om verbetering van het productieproces of juist om het oppikken van suggesties bij bestaande producten?

Geef tijd. Bijvoorbeeld 1 vaste dag per 2 weken. Of een week ruimte om te experimenteren tussen projecten voor klanten door. Zodat duidelijk is wanner de druk van de operationele ketel af is en innovatie voor gaat.

Reserveer tijd, budget en faciliteiten voor experimenten. Is er drukwerk nodig om een idee te testen? Kan het sales-team bevriende klanten bellen voor een reactie? Kan je met een prototype bij klanten langs? Of laat medewerkers zelf het ‘innovatiebudget’ beheren. Dat ze samen stemmen waar het beschikbare geld aan uitgegeven wordt om het innovatiedoel te halen.

#3 Werk samen en bouw een ecosysteem

Als je dag in, dag uit bezig bent met je eigen product/dienst, is de kans heel groot dat je bedrijfsblind wordt. Een frisse blik van buitenaf is dan het beste redmiddel. Hetzelfde geldt voor innovatie. Sta dan ook open voor input van buitenaf. Betrek sowieso je klanten bij wat je doet. Zij kennen je als geen ander en geven geld aan je uit. Bouw een netwerk op van andere partners. Niet alleen om direct mee samen te werken, maar ook om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen. Ieder bedrijf heeft partners nodig met aanvullende middelen en unieke/creatieve expertise. Zorg dat jullie elkaar regelmatig ontmoeten en dat de uitwisselingsstroom beide kanten op gaat. Uit kruisbestuiving ontstaan de beste ideeën.

#4 Maak succes meetbaar

Hoe bepaal je of je innovaties succesvol zijn of kunnen worden? Kijk je naar de omzet uit recent ontwikkelde producten? Naar de beleving van de klant? Wanneer is de verbetering zo significant dat je van een succes spreekt? Is er ook een KPI voor nieuwe ideeën of voor de lessen uit experimenten? Als er geen meetstructuur komt om over innovatie te praten wordt het ook geen zelfstandig onderdeel van je organisatie.

Een eigen innovatiecultuur

Een goede innovatiecultuur opzetten is doe je niet van de een op de andere dag. Het vergt een heldere visie, draagvlak, strategie en een praktische structuur. En de brandstof voor goede ideeën: inzichten en trends. De Inspiratiebrigade heeft de tools, werkwijze en begeleiding om simpel en succesvol te leren innoveren. Meer weten of eens concrete voorbeelden bespreken? Bel of mail even.

Write A Comment