Innoveren met trends – Hoe werkt dat?

Tal van experts schreeuwen het van de daken; je moet blijven innoveren! “Stilstaan is achteruitgaan”. Hier zijn we het helemaal mee eens, maar er ontbreekt iets aan de boodschap. Wat moet je dan eigenlijk echt gaan doen? Wij zeggen dan: ga trends toepassen.

Innovatie met trends

Trends zijn een zeer goede inspiratiebron voor innovatie. Door ze te bekijken en te ontleden kunnen er mooie dingen ontstaan. Maar alleen een trend ontleden is niet genoeg om te. Dan kan je er nog niet zoveel mee. Pas als je er iets mee gaat doen, ontstaan de creatieve innovaties van jouw product of dienst. Maar hoe doe je dat? Wij hebben daar een methode voor. We noemen het: Trends Toepassen. En iedereen kan het leren.

Innoveren begint bij jezelf

Zonder kritisch naar jezelf te kijken kun je niet innoveren. En voordat je trends kan toepassen moet je weten waarop je dit wil toepassen. Wat je minimaal moet weten zijn deze vier dingen:

  • Jouw wensen als organisatie. Waar wil je in verbeteren? Is dat een efficiëntere productie? Meer service voor de klant? Andere doelgroepen aanspreken? Meer samenwerken met andere ondernemers? Schrijf die wensen op.
  • De kernwaarden van je organisatie. Als het goed is, lepel je deze zo op. Maar het is goed om ze eens in de zoveel tijd tegen het licht te houden. Waar staat jouw organisatie voor? En stop dan niet bij 2-3 kernwaarden.
  • Je doelgroepen. Welke klanten bedien je nu? Wat weet je van allemaal van ze?
  • De behoeften van je doelgroepen. Welke waarden houden zij aan? Wat vinden ze meer of minder belangrijk?

Trends toepassen in de praktijk

Vervolgens pak je een trend die je interessant lijkt voor jouw organisatie. Als eerste ga je kijken waar deze trend vandaan komt. Neem bijvoorbeeld de deeleconomie. Wat is dat eigenlijk? Kan je het uitleggen aan iemand die er niets van weet? Het helpt om eerst een eigen definitie te geven aan de trend. En om een aantal voorbeelden van die trend in actie erbij te pakken (AirBnB, Greenwheels, NS-fietsen).

Vervolgens ga je kijken welke bewegingen ten grondslag liggen van de trend. Welke demografische, technologische, sociale, politieke, economische of ecologische veranderingen hebben er plaatsgevonden? Om bij het voorbeeld deeleconomie te blijven: zowel op economisch, ecologisch, technologisch als sociale vlakken zijn er veranderingen die de deeleconomie mogelijk maken. Mensen stellen de aankoop van grote spullen uit of vinden ze het niet waard voor de tijd die ze het echt gebruiken. Technologie maakt het uitlenen en registratie van producten makkelijker en sneller. En als 8 mensen een auto delen, is dat ook nog beter voor het milieu.

Mixen en matchen

De innovaties komen uit het mixen en matchen van deze twee bakken met informatie. Vind je bepaalde kernwaarden uit een trend ook terug in je doelgroep? Past een trendvoorbeeld heel erg bij een wens die jij ook hebt als organisatie? Ga daar dan mee aan de slag. Soms zijn er veel overeenkomsten en soms helemaal geen. Dat is niet erg! Niet iedere trend geeft een oplossing voor jouw wens. Dan pak je simpelweg een andere trend erbij.

Inspiratiebrigade helpt bedrijven innoveren

We kunnen je natuurlijk ook persoonlijk komen helpen met innoveren en trends toepassen. Zo geven we lezingen, houden we workshops en trainingen en schrijven we op maat trendpublicaties voor tal van organisaties. Misschien iets voor jou? Bel of mail ons gerust even om te kijken of je jou kunnen helpen met (nog verder) innoveren.

BewarenBewarenBewarenBewaren

Write A Comment