Blog – Wat zijn trends nou eigenlijk?

Er is in de media en op seminars veel aandacht voor trends. Maar wat zijn trends nou eigenlijk? We hebben allemaal wel eens gehoord over modetrends, de opkomst van speltbrood, industriële robots en globalisering. Nogal uiteenlopende dingen, die allemaal vallen onder de noemer ‘trend’. Wanneer is iets een trend? En wat moet je ermee?

Denk bij een trend niet alleen aan de nieuwste snufjes of concepten. Ook nieuwe behoeftes, filosofieën of verandering in onze normen en waarden zijn aan te duiden als trends. Trends zijn er dus in allerlei soorten en maten. Van grote maatschappelijke bewegingen tot kortlopende producttrends en abrupte hypes. Er zijn drie type trends te onderscheiden:

  • De megatrends zijn grote complexe ontwikkelingen die de hele samenleving aangaan. Voorbeelden zijn digitalisering en globalisering en de ontwikkeling van megasteden. Megatrends worden ook wel maatschappelijke trends genoemd. Ze hebben een levensduur van zo’n 10 tot 50 jaar
  • De macrotrend zijn markttrends die voortkomen uit behoeftes of gevoelens van een breed publiek. Denk aan de toegangseconomie en instant gratification (alles direct via je mobiel beschikbaar). Macrotrends hebben een levensduur van zo’n 5-10 jaar.
  • De microtrend uit zich in daadwerkelijke producten of diensten die voortvloeien uit (vaak technische) innovaties en invulling geven aan de nieuwe behoeften van mensen. Denk aan abonnementsvormen als Netflix en Spotify, haute cuisine friettenten en crowd-funded vlees. Microtrends hebben een levensduur van 1-5 jaar.

Wanneer is iets dan precies een trend?

Een trend ontstaat als meerdere mensen “iets nieuws” omarmen. Je spreekt pas van een trend als deze nieuwe opvatting of behoefte zoveel kracht en invloed krijgt dat deze in staat is om bijvoorbeeld onze werkwijze, cultuur of traditie te veranderen.

Een trend verovert een plaats die er nog niet was. Het ontstaan van een trend is dus mensenwerk en is niet te plannen. Niet alle nieuwe ontwikkelingen verspreiden zich namelijk even goed of snel. Trends zijn echter wel te volgen, waardoor je er snel op kan inspelen. Als je weet waar je moet kijken en hoe trends zich ontwikkelen.

Wat kan ik met een trend?

Als je ergens leest of hoort dat iets een trend is, weet je eigenlijk nog niet zoveel. Het wordt pas echt interessant als je die trend gaat toepassen op jouw eigen situatie (bedrijf, product of dienst). Dan biedt het je de kans om de trend in je voordeel te gebruiken.

  1. Je moet begrijpen waar een trend vandaan komt. Welke ontwikkelingen leiden tot deze trend?
  2. Wat gaan die ontwikkelingen betekenen mijn product, dienst of organisatie?
  3. Ga ik hier iets mee doen? Past dit bij mijn eigen missie, visie en strategie?

Deze vragen stel je eigenlijk telkens weer, het liefst natuurlijk in een zo vroeg mogelijk stadium. En dan kom je erachter of je met een bepaalde trend iets kan of niet.

Inspiratiebrigade helpt je gericht te innoveren

Natuurlijk is er meer voor nodig om een trend effectief toe te passen. De Inspiratiebrigade heeft er tools en werkwijzen voor ontwikkeld. Trends toepassen is namelijk een van onze specialiteiten. Samen met jouw organisatie kijken we gericht naar de (voor jou relevante) nieuwste trends, brengen de gevolgen in kaart en bedenken concepten die hierop inspelen.

Wil je meer weten over trends, over hoe jij deze kan inzetten? Neem contact met ons op voor een inspiratie-trend-sessie: 070-2096000 of info@inspiratiebrigade.nl.

Write A Comment