De 4 pijlers van #innovatiekracht

De Inspiratiebrigade richt zich op de ontwikkeling van innovatiekracht van organisaties, teams en individuen. Innovatiekracht zit in iedereen, maar moet vak wakker worden gekust en actief getraind. Zoals het geen zin heeft 1 keer naar de sportschool te gaan voor sterke spieren, vraagt innovatie ook om continue ontwikkeling, op alle vlakken. Die vlakken splitsen wij in het genereren en verzamelen van ideeën (input en gewoonte), en in het benutten van de kiemkracht uit de ideeën (mindset en verbeelding). Ons model met 4 pijlers voor innovatiekracht lichten we hier toe:

Afbeelding: innovatiekracht – Inspiratiebrigade

 

Input
Innovatie start met input die ideeën kan laten ontkiemen. Daarvoor is gerichte serendipity nodig: teamleden moeten actief ‘grazen’ in de juiste bronnen. We organiseren input door bronnen te structureren en crosovers aan te brengen, zodat input tot kruisbestuiving en tot output zal leiden.

Gewoonte
Innoveren vergt discipline. Het moet een gewoonte zijn om regelmatig ideeen te ontwikkelen, te beoordelen, uit te werken, te testen, te valideren en te realiseren. Ook moeten innovaties worden geborgd, gemanaged en (lessen eruit) gearchiveerd. Wij helpen met een werkwijze, structuur en bijbehorende KPI’s.

 

Mindset
Innovaties bedenken, beoordelen en voordragen vergt de juiste mindset: het zelfvertrouwen dat je weet wat van waarde is.

De durf om vaste gewoontes, experts of directies te challengen. De cultuur om ‘gekke’ ideeën en proefballonnetjes los te kunnen laten en collega’s tot gedachte-experimenten uit te nodigen. Hiervoor begeleiden we zowel op individueel als team/organisatieniveau.

 

Verbeelding
Ook met de meest fanatische input, gewoonte en mindset komen innovatieve gedachten niet altijd tot de eindstreep. Het vergt een creatief vermogen om ideeën te vertalen naar kansen of bedreigingen voor alle of specifieke onderdelen van de organisatie. Zeker vage ideeën kunnen onterecht ‘afvallen’ omdat het voorstellingsvermogen ontbreekt om de impact op langere termijn te doorgronden. Creativiteit en verbeelding zijn dus belangrijke onderdelen van de innovatiekracht methodiek. Ook dat trainen we zowel op individueel als groepsniveau.