Provincie Zuid-Holland

Voor Provincie Zuid-Holland ontwikkelen we een trend infographic en een workshop-set. Deze zijn bedoeld om de periodieke trendpublicatie van de provincie overzichtelijk en toegankelijk te maken en de samenhang tussen trends enerzijds en de gevolgen voor gebieden, beleidsterreinen en ambities anderzijds duidelijk te maken. Het doel is om strategen en beleidsmakers van de provincie (samen met andere stakeholders) samen te laten verkennen wat gevolgen van trends zijn en hoe de provincie en eventuele andere stakeholders erop in kunnen spelen. Een interactief ‘discussiespel’, waardoor de trends en de specifieke gevolgen van alle kanten worden bekeken.

 

Meer weten over dit project? Mail chantal@inspiratiebrigade.nl.

Write A Comment